Gần 52.000 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2
Toàn tỉnh đã tiến hành lấy gần 52.000 mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trong đó, thành phố Thái Nguyên, các huyện Phú Bình, Đại Từ và thị xã Phổ Yên là những địa phương có số lượng mẫu lấy nhiều nhất. Số lượng mẫu lấy đảm bảo tối thiểu 20% tổng số học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường.

Để đảm bảo hoàn thành lấy mẫu theo kế hoạch, ngành Y tế và các trường học đã tập trung thực hiện rà soát, lập danh sách, tổ chức lẫy mẫu theo đúng quy định. Đây là một trong những giải pháp để kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, không để dịch lây lan rộng và thực hiện đảm bảo môi trường giáo dục an toàn./.