Gần 50.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính
Gần 50.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã có kết quả âm tính.

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho giáo viên và học sinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh từ ngày 08/9/2021 đến hết ngày 10/9/2021 và bàn giao mẫu xét nghiệm cho Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện xét nghiệm, kết quả: tổng số mẫu đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR gộp mẫu 100, tính đến hết ngày 12/9/2021 là: 48.749 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tỉnh với SARS-CoV-2./.