Thái Nguyên 26
Cảm giác: 27
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 92%
mây cụm
Cập nhật: 23-09-2021 19:30:51
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/09/2021 00:00 26 mây cụm
Thứ năm, 23/09/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 24/09/2021 00:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 24/09/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 06:00 30 mưa vừa
Thứ sáu, 24/09/2021 09:00 28 mưa vừa
Thứ sáu, 24/09/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 03:00 29 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 06:00 29 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 09:00 29 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 00:00 25 mây thưa
Chủ nhật, 26/09/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 21:00 24 mây rải rác
Thứ hai, 27/09/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 12:00 27 mây rải rác
Thứ hai, 27/09/2021 15:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 27/09/2021 18:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 27/09/2021 21:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 28/09/2021 00:00 25 mây thưa
Thứ ba, 28/09/2021 03:00 30 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 28/09/2021 06:00 33 mây thưa
Thứ ba, 28/09/2021 09:00 32 mây rải rác
Thứ ba, 28/09/2021 12:00 28 mây rải rác
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Gần 50.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có kết quả âm tính

14/09/2021 23:24
Thực hiện Công văn số 4224 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và căn cứ Công văn số 877 của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về kết quả thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Gần 50.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã có kết quả âm tính.