Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực hoàn thành sớm so với kế hoạch
Toàn cảnh buổi làm việc

Triển khai từ năm 2018, Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực TP Thái Nguyên có tổng mức đầu tư trên 2.200 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới là trên 1.200 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Hiện 4/9 hạng mục của Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 5 hạng mục còn lại hoàn thành 70-90% khối lượng công việc. Dự kiến toàn bộ các hạng mục dự án sẽ hoàn thành trong tháng 9 năm 2023, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Đến nay, lũy kế giải ngân vốn đối ứng đạt gần 74% trong tổng vốn đối ứng.

Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đánh giá cao công tác chỉ đạo quyết liệt, sát sao của tỉnh và thành phố Thái Nguyên trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, đồng thời khuyến nghị một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, quản lý môi trường; bảo đảm an toàn lao động trong các hạng mục ở giai đoạn cuối dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với TP Thái Nguyên thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thẩm định các nội dung đã giải trình; phối hợp hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu khi các hạng mục công trình được hoàn thành nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh quyết toán theo kế hoạch./.