Động lực lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số
Chuyển đổi số tạo động lực cho các doanh nghiệp phát triển

Là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số. Thống nhất nhận thức và hành động, rất nhanh sau đó, phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” được phát động rộng rãi trong toàn tỉnh. Đến nay, sau 2 năm thực hiện, ở mọi miền, từ thành phố đến những vùng xa khó khăn đều nhận được sự tham gia có trách nhiệm và đầy hứng khởi của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG cho biết: "Chuyển đổi số đã làm thay đổi nhận thức của các cấp ủy, Đảng, chính quyền và đặc biệt là cán bộ công chức. Đã hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều và thông qua đó bản thân các doanh nghiệp cũng ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất một cách hiệu quả."

Bà Nguyễn Thị Như Trang, Giám đốc HTX Trà Sơn Dung, TP Thái Nguyên chia sẻ: "HTX đã đưa các sản phẩm của mình lên các sàn thương mại điện tử để quảng bá hình ảnh trà Thái Nguyên."

Động lực lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số
Ứng dụng chuyển đổi số trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương

Phong trào thi đua ‘Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021-2025 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đã góp phần mang lại nhiều kết quả đột phá ở cả 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số. Tỉnh đã thành lập Trung tâm điều hành thông minh (IOC); cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến; triển khai ứng dụng nhằm phát triển chính quyền số, xã hội số như: “C-ThaiNguyen”, “ThaiNguyen ID”, Sổ tay Đảng viên điện tử… Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số (tăng 4 bậc so với năm 2021). Năm 2023, Thái Nguyên cũng là 1 trong 7 tổ chức/địa phương được trao giải tại hạng mục “Top tổ chức/địa phương tiêu biểu chủ động thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số” do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức.

Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên: "Có thể nói rằng Nghị quyết 01 đã đi vào cuộc sống tạo nên phong trào thi đua rộng khắp. Trước khi thực hiện chuyển đổi số, Thái Nguyên cũng là tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cho đến nay Thái Nguyên đã đạt được những kết quả khả quan trong chuyển đổi số."

Nhận thức và hành động về chuyển đổi số tiếp tục chuyển biến tích cực, có sự lan tỏa ở các cấp, các ngành, các địa phương. Những kết quả và thành tựu bước đầu trong chuyển đổi số của Thái Nguyên sẽ là cơ hội để tạo ra những cú huých cho sự phát triển trong định hướng của tỉnh, chuyển đổi số một cách toàn diện với sự tham gia của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hành chính Nhà nước.

Ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: "Bộ Thông tin và Truyền thông xác định việc chuyển đổi số là ứng dụng nền tảng số hỗ trợ người dân, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ chính quyền. Thái Nguyên có thể đưa vào hỗ trợ, triển khai nhanh phổ cập nhanh những nền tảng số để đạt được những mục tiêu đề ra."

Nguồn cảm hứng, định hướng vào “hành trình chuyển đổi số” mà Thái Nguyên đã lựa chọn và đang thực hiện sẽ đưa tỉnh tiến lên, hòa nhịp cùng sự phát triển. Với khát vọng vươn xa hơn nữa, Thái Nguyên phấn đấu trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du miền núi phía Bắc, với mục tiêu đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số./.