Đồng Hỷ: Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Toàn cảnh hội nghị.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ và đúng quy định. Qua thống kê, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 70.553 người tại 122 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ trên 99%;

Qua đó đã bầu đủ số đại biểu Quốc hội là 3 người, đại biểu HĐND tỉnh 5 người, đại biểu HĐND huyện 35 người…

Sau cuộc bầu cử, huyện đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND để sớm kiện toàn các chức danh theo luật định. Nhân dịp này, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND huyện Đồng Hỷ đã khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.