Đồng Hỷ: Thúc đẩy kinh tế xã miền núi bằng hạ tầng giao thông
Huyện Đồng Hỷ đã tập trung nguồn lực để nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường, kết nối với các địa phương đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, tạo động lực phát triển.

Cuối năm 2022, niềm vui đã đến với hàng chục hộ dân của xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ. Bằng nguồn vốn đầu tư của huyện, con đường đất trơn trượt, lầy lội, rào cản đối với sự phát triển kinh tế người dân nơi đây dần được thay thế bằng tuyến đường bê tông chắc chắn.

Ông Hoàng Văn Bình, xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên chia sẻ: "Ngày nắng đi lại được, còn ngày mưa rất vất vả. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, huyện thì đến nay người dân đã được toại nguyện".

Công trình có tổng chiều dài trên 2km, được thiết kế tiêu chuẩn giao thông cấp IV, chiều rộng nền đường 6,5m, độ dày nền đường 20cm. Tổng dự toán của công trình là trên 6 tỷ đồng.

Ông Lường Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết: "Xã đã tập trung vận động nhân dân hiến đất toàn bộ diện tích để thực hiện các dự án đầu tư vào Văn Hán; từ đó, phát triển kinh tế - xã hội của xã được nâng lên".

Ông Nguyễn Đại Số, Công ty TNHH Hoàng Kim Sơn cho hay: "Được sự ủng hộ của nhân dân và chính quyền địa phương trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã đảm bảo tiến độ và yêu cầu kĩ thuật của chủ đầu tư, bản vẽ thiết kế".

Đồng Hỷ: Thúc đẩy kinh tế xã miền núi bằng hạ tầng giao thông
Công trình sửa chữa nâng cấp tuyến đường liên xã Cây Thị - Văn Hán, huyện Đồng Hỷ được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Những ngày qua, công trình sửa chữa nâng cấp tuyến đường liên xã Cây Thị - Văn Hán, huyện Đồng Hỷ cũng được đẩy nhanh tiến độ thi công. Với chiều dài trên 5km, nguồn kinh phí trên 7 tỷ đồng, việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường sẽ hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục khó khăn, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân các xã nơi có tuyến đường đi qua.

Ông Hoàng Duy Nhất, Phó Chủ tịch UBND xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên thông tin: "Đường cho nhân dân đi lại, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giao thương về buôn bán chè, vận chuyển lâm sản thuận tiện".

Xác định hạ tầng giao thông nông thôn là yếu tố quan trọng, động lực để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là đối với các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2022, bên cạnh các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh sữa chữa, nâng cấp các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn. Huyện Đồng Hỷ đã bố trí 49 tỷ đồng tiến hành xây dựng, cải tạo, nâng cấp 45km đường bê tông nông thôn, bao gồm cả hỗ trợ xi măng. Cùng với đó là nguồn kinh phí của nhân dân đóng góp, đối ứng trên 41 tỷ đồng. Đáp ứng các tiêu chí về hạ tầng giao thông nông thôn, đến nay, huyện Đồng Hỷ đã có 12/13 xã đạt tiêu chí về giao thông trong trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện.

Ồng Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên nhấn mạnh: "Phòng Kinh tế hạ tầng đã phối hợp với các phòng của huyện, UBND các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện tập trung nhiều nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện hiệu quả xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn".

Từ những chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp đẩy nhanh quá trình xây dựng, phát triển giao thông nông thôn; đồng thời, khơi dậy một khí thế mới, động lực mới để người dân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ thi đua phát triển phát kinh tế, xã hội đổi thay diện mạo bộ mặt nông nghiệp nông thôn, nhất là nông thôn miền núi./.