Xin chờ trong giây lát...

Đồng Hỷ: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

27/11/2020 20:45
Thời gian qua, Mặt trận tổ quốc huyện Đồng Hỷ đã phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước xây dựng Đồng Hỷ phát triển bền vững.