Đồng Hỷ phát động Tết trồng cây
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023 tại huyện Đồng Hỷ.

Với trên 23.600 ha đất lâm nghiệp, bình quân mỗi năm, huyện Đồng Hỷ trồng được trên 1.000 ha rừng tập trung. Khai thác rừng mỗi năm trên 700 ha, tương đương 30.000 m3 gỗ đã góp phần xóa đói, giảm nghèo và làm giàu từ nghề rừng. Năm 2023, huyện Đồng Hỷ đề ra mục tiêu trồng trên 600 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đảm bảo ổn định trên 48% diện tích đất tự nhiên. Tại buổi lễ ra quân trồng cây đầu xuân Quý Mão, đại biểu và các tầng lớp nhân dân đã cùng nhau ra quân trồng 129 cây xanh tại Khu hành chính huyện và Khu tái định cư Gò Cao. Ngay sau lễ phát động, 15/15 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện sẽ đồng loạt tổ chức ra quân trồng cây đầu xuân.