dong hy phan dau thanh huyen nong thon moi vao nam 2020 da psts
Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 được Ban Tổ chức quan tâm và thực hiện theo đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Bởi vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch được Ban Tổ chức quan tâm và thực hiện theo đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Hỷ cho thấy, nhiệm kỳ 2015-2020 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do một số xã, phường trung tâm được điều chuyển địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên, nhưng với sự quyết tâm, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đồng Hỷ đoàn kết, tập trung trí tuệ, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế ở địa phương để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt trên 2.700 tỷ đồng, bằng 119,2% so với mục tiêu Nghị quyết; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 1.300 tỷ đồng, bằng 114% mục tiêu Nghị quyết; thu cân đối ngân sách hằng năm tăng bình quân 15,2%; trong nhiệm kỳ hoàn thành xây dựng 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 122% mục tiêu Nghị quyết…; bình quân hằng năm tạo việc làm mới cho gần 2.400 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm đạt 3,61%%; hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết nạp được 1.075 đảng viên mới, bằng 100,37% mục tiêu Nghị quyết… Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trao đổi với phóng viên, Đại biểu Bùi Thị Tĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lợi cho biết: “Có được kết quả trên là do sự lãnh đạo của các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đời sống kinh tế so với đầu nhiệm kỳ được nâng lên rõ rệt”.

Đại biểu Hoàng Văn Sính, Trưởng xóm Khe Mo, xã Văn Lăng chia sẻ: “Tôi mong muốn cấp ủy Đảng sẽ tiếp tục đưa ra các Nghị quyết, các cơ chế, chính sách, tiếp tục giúp đỡ cho bà con nhân dân và đồng bào xã Văn Lăng phát triển kinh tế xã hội”. Thêm vào đó.

Đại biểu Nguyễn Minh Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Minh lập mong muốn: “Tiếp tục có Chương trình hành động sát với thực tế phát triển của địa phương, chúng tôi hứa sẽ đồng hành cùng huyện Đồng Hỷ tiếp tục xây dựng xã Minh Lập phát triển theo hình thức nông thôn mới kiểu mẫu”.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề ra những biện pháp khắc phục và xây dựng chương trình hành động thực hiện trong thời gian tới. Đảng bộ huyện cũng đề ra 3 đột phá phát triển và 13 chỉ tiêu chủ yếu sát thực với tình hình thực tế của địa phương trong nhiệm kỳ 2020-2025.

dong hy phan dau thanh huyen nong thon moi vao nam 2020 da psts
Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị đại hội cần phân tích, làm rõ và đề ra giải pháp khắc phục, tập trung vào những vấn đề quan trọng có ý nghĩa thiết thực đến đời sống nhân dân. Đồng chí cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, để phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 thì Đảng bộ huyện Đồng Hỷ cần tập trung cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và Huyện phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: “Đảng bộ cần đánh giá đúng thực trạng tình hình và xác định rõ những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đặc biệt là thế mạnh mang đặc điểm của huyện miền núi, từ đó lựa chọn những khâu đột phá, những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo bứt phá trong nhiệm kỳ tới, tập trung nâng cao chất lượng trong thời gian tới, đưa chăn nuôi trở thành ngành chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp dựa trên thế mạnh của mình. Làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ, đặc biệt cần tiếp tục việc đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”.

dong hy phan dau thanh huyen nong thon moi vao nam 2020 da psts
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp tục chương trình làm việc, buổi chiều, Đại hội tiếp tục thông qua Đề án nhân sự, tiến hành bầu và công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và họp phiên thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm 2020-2025./.