Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm và làm việc tại Thái Nguyên - Vân xem lại tin chưa chuẩn
Đoàn đã dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đoàn công tác đã dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính thắp nén tâm nhang và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Các thành viên trong đoàn đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện đoàn kết, đồng lòng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường cách mạng mà Người đã lựa chọn cho dân tộc Việt Nam; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy trí tuệ, tài năng và phẩm chất cách mạng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng lớn mạnh như mong muốn của Người lúc sinh thời.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm và làm việc tại Thái Nguyên - Vân xem lại tin chưa chuẩn
Đoàn công tác do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Giáo xứ Đại Từ.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu đã tri ân, tưởng nhớ công lao của cố Linh mục Phê rô Phạm Bá Trực tại Giáo xứ Đại Từ. Cố Linh mục Phê rô Phạm Bá Trực là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước. Với những đóng góp cho cách mạng, năm 1946, Linh mục Phê rô Phạm Bá Trực đã được nhân dân tin tưởng bầu làm Đại biểu Quốc hội khoá I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và được bầu làm Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội.

Làm việc với Giáo xứ Đại Từ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội một lần nữa khẳng định vai trò, tầm quan trọng và những đóng góp của cố Linh mục Phê rô Phạm Bá Trực cho hoạt động đối nội, đối ngoại của Quốc hội và sự phát triển của đất nước, góp phần khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế... Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã thăm hỏi cuộc sống của bà con giáo dân; đồng thời mong muốn cùng với Đảng và Nhà nước, thời gian tới, các cấp chính quyền tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm hơn nữa để hỗ trợ người dân nói chung và bà con giáo dân nói riêng phát triển toàn diện, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Thay mặt bà con giáo dân, Chánh xứ Lê Thành Văn cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các cấp chính quyền địa phương; khẳng định quyết tâm cùng bà con giáo dân, tiếp nối truyền thống, noi gương cố Linh mục Phê rô Phạm Bá Trực, đoàn kết, đồng lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh./.