Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc tết Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân huyện Đại Từ
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

Năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Đại Từ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng, huyện Đại Từ sẽ phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ lớn đã đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo; hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới; thực hiện tốt các dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện từ đó góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên.