Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  làm việc tại Thái Nguyên
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Thái Nguyên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Thái Nguyên cụ thể hóa bằng 12 chương trình, 32 đề án, 21 kế hoạch để tổ chức triển khai trong toàn Đảng bộ. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng tăng trưởng kinh tế của tỉnh ở mức cao so với bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ luôn chú trọng. Thực hiện việc triển khai Quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, đến nay, Trường Chính trị tỉnh đã đạt được 42/55 tiêu chí đối với chuẩn mức 1.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Điều này khẳng định hướng đi đúng, có bước đột phá của tỉnh trong thực hiện văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trở thành tỉnh đi đầu trong khu vực trung du miền núi phía Bắc. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên cần phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo có sự bứt phá, đột phá gắn với thực hiện chuyển đổi số. Đây sẽ là hướng đi tích cực để tỉnh Thái Nguyên thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; cùng với phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh.

Đối với lộ trình xây dựng Trường Chính trị chuẩn theo quy định số 11 của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Thái Nguyên, trường Chính trị tỉnh rà soát lại những tiêu chí đã đạt và chưa đạt, đồng thời phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để khắc phục những khó khăn, phấn đấu đạt chuẩn mức 1 vào năm 2024./.