Xin chờ trong giây lát...

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại ĐH Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V

29/09/2020 17:12
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020, góp phần làm nên các thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước. Đồng chí cũng đề nghị Thái Nguyên cần tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận động sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với những nội dung, luận điểm cơ bản như lời Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua".