Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6 đối với vụ việc của công dân Nguyễn Đình Khỏe, trú tại tổ dân phố Giang Trung, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương.

Năm 1992 thị trấn Giang Tiên đã thu hồi trên 100m2 đất nông nghiệp của ông Khoẻ tại Phố Giang Sơn, nay là tổ dân phố Giang Sơn, thị trấn Giang Tiên để thực hiện quy hoạch khu dân và hứa cấp cho gia đình ông 90m2 đất ở nhưng đã không thực hiện. Từ năm 2004 đến nay thị trấn Giang Tiên đã đưa ra những giải pháp đền bù cho gia đình ông nhưng không được chấp thuận. Bên cạnh đó các cơ quan huyện Phú Lương đã làm việc nhiều lần với ông Khỏe nhưng cũng không thể thống nhất phương án đền bù. Từ đó dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các cơ quan liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Giao UBND huyện Phú Lương chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND thị trấn Giang Tiên sớm thống nhất phương án giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho công dân và theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời sớm báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh./.