Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021 - đã psts 30.8
Toàn cảnh buổi tiếp công dân.

Vụ việc thứ nhất, công dân Nguyễn Xuân Quang, trú tại xóm Chùa 1, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên đề nghị thị xã Phổ Yên xem xét lại việc chậm cấp Huân chương Kháng chiến cho bố đẻ của ông là ông Nguyễn Văn Lư. Hồ sơ đã được hoàn thiện từ năm 2001, năm 2020 mới được cấp. Đề nghị được giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi tính theo thâm niên kháng chiến và chế độ cho thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng Khởi ngĩa tháng 8/1945 - cán bộ tiền khởi nghĩa.

Vụ việc thứ hai, đại diện các công dân tổ dân phố Yên Trung, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên đề nghị trong quá trình triển khai lập Dự án Khu dân cư An Sinh Phú I, thị xã Phổ Yên không thu hồi diện tích đất thổ cư hiện có của các gia đình để ổn định cuộc sống.

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của các sở, ngành chuyên môn và UBND thị xã Phổ Yên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Phổ Yên nghiêm túc kiểm điểm trong việc chậm trao Huân chương Kháng chiến cho ông Nguyễn Văn Lư. Giao UBND thị xã Phổ Yên phối hợp với xã Đắc Sơn, các phòng chuyên môn, các sở, ngành liên quan của tỉnh hoàn thiện hồ sơ, nếu đủ điều kiện sẽ trình các cấp có thẩm quyền công nhận đảm bảo quyền lợi của công dân theo quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất.

Đối với nội dung đề nghị của các hộ dân tổ dân phố Yên Trung, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thị xã Phổ Yên tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của công dân; xây dựng giải pháp tối ưu nhất trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tốt nhất đời sống của người dân. Tăng cường tuyên truyền, đối thoại để người dân hiểu và đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi triển khai theo đúng quy đinh của pháp luật./.