Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Thị xã Phổ Yên.
Đại diện Tập đoàn NGS giới thiệu về dự án.

Tại buổi làm việc, tập đoàn NGS chuyên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và bất động sản bày tỏ mong muốn tỉnh Thái Nguyên và Thị xã Phổ Yên tạo điều kiện được nghiên cứu, khảo sát trên địa bàn xóm Vạn Kim và xóm Bến Chảy xã Vạn Phái với quy mô khoảng 350 ha diện tích đất để triển khai thực hiện một số dự án quan trọng trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu với nhà đầu tư về tiềm năng, thế mạnh cũng như định hướng phát triển của tỉnh Thái Nguyên, khẳng định dự án đề xuất của nhà đầu tư mang tính khả thi, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong tiến trình xây dựng thị xã trở thành thành phố. Đồng ý cho đơn vị lập quy hoạch, tiến hành các bước khảo sát đầu tư trên địa bàn thị xã; thị xã cần đảm bảo việc triển khai dự án không ảnh hưởng đến đất quốc phòng; sớm có phương án điều chỉnh hành lang thoát lũ trên đê sông Công đoạn qua địa phận dự án triển khai... Đồng chí khẳng định: Với tinh thần xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động tỉnh Thái Nguyên luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trên cơ sở pháp luật.