Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ tại TDP Cầu Lân
Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo một số Sở, Ngành của tỉnh trao tặng số tiền 40 triệu đồng, hỗ trợ hoàn thiện cơ sở vật chất Nhà văn hóa Tổ dân phố Cầu Lân, thị trấn Đu

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng 8. Theo đó tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố, tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII… Ngoài ra, các đảng viên đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong thời gian tới, như mở rộng đường giao thông, công tác vệ sinh môi trường trong triển khai thực hiện dự các Khu dân cư tại địa bàn, chuyển đổi nghề cho người dân sau khi thu hồi đất triển khai thực hiện dự án Khu dân cư…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt Đảng nghiêm túc, đúng quy định; các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến mang tinh thần xây dựng cao. Đồng chí cũng mong muốn Cấp ủy, Chi bộ và các đảng viên Tổ dân phố Cầu Lân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã đề ra… Đồng chí cũng thông tin tới các đảng viên trong Chi bộ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo một số Sở, Ngành của tỉnh đã trao tặng Tổ dân phố Cầu Lân, thị trấn Đu số tiền 40 triệu đồng, hỗ trợ hoàn thiện cơ sở vật chất Nhà văn hóa.