Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân TP Thái Nguyên
Toàn cảnh buổi tiếp công dân

Theo đơn đề nghị của công dân Dương Tường Thành, tổ dân phố số 4, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên: Năm 1994, gia đình ông được UBND TP Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích hơn 4.000m2, trong đó có trên 1.800m2 đất thổ cư. Năm 2004, gia đình ông Thành được vận động kê khai cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng cấp cho chủ hộ 300m2 đất thổ cư trước, các con sẽ được cấp sau. Gia đình ông Thành đã làm hồ sơ kê khai và được UBND TP Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích hơn 4.000m2, trong đó có 300m2 đất thổ cư. Hiện nay, ông Thành có 3 người con đã lập gia đình, ở riêng, xây dựng nhà trên mảnh đất trên, nhưng không được cấp thêm diện tích đất thổ cư nữa. Ông Thành đề nghị xem xét, giải quyết việc cấp tăng diện tích đất ở cho gia đình ông.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và các sở, ngành, địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận: nội dung đề nghị của công dân là có cơ sở để xem xét, giải quyết. Đồng chí giao UBND TP Thái Nguyên hướng dẫn công dân trình tự, thủ tục để được cấp thêm diện tích đất ở theo quy định của pháp luật trước ngày 25/1/2021./.