Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân Nông Thị Đào, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa
Toàn cảnh buổi làm việc

Từ năm 2011, UBND huyện Định Hóa đã phê duyệt phương án thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với gia đình bà Nông Thị Đào, thôn Bản Giáo, xã Điềm Mặc, để xây dựng cơ sở hạ tầng cụm xã Điềm Mặc. Đến năm 2013, bà Nông Thị Đào có đơn khiếu nại về việc UBND huyện Định Hóa thu hồi đất của gia đình bà thiếu 179,6m2. Huyện Định Hóa và tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện việc giải quyết khiếu nại này, tuy nhiên, bà Nông Thị Đào không nhất trí với kết luận của các cơ quan chức năng.

Tại buổi tiếp công dân, sau khi tham khảo ý kiến của các cấp, các ngành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên kết luận: yêu cầu UBND huyện Định Hóa ra Quyết định thu hồi đền bù 179,6m2 đất cho công dân Nông Thị Đào theo đơn giá hiện hành và hoàn thành trước ngày 15/12/2020. Đồng chí cũng đề nghị kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong vụ việc trên; đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tránh để sai sót, chậm trễ kéo dài gây bức xúc cho công dân./.