dong chi bi thu tinh uy tiep cong dan
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi tiếp, công dân Nguyễn Thành Chung, thường trú tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương đại diện cho 6 hộ dân có đơn trình bày kiến nghị: Từ năm 2011 đến nay, 6 hộ dân này đã tiến hành các thủ tục đề nghị UBND huyện Phú Lương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 120 mét vuông được Nông trường Phú Lương trước đây cho mượn để làm nhà ở và diện tích các hộ dân cho rằng mình đã tiến hành khai hoang thêm. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc khác nhau, việc đề nghị cấp đất chưa được giải quyết và phát sinh nhiều vấn đề khiến cho vụ việc kéo dài gần 10 năm. Các hộ dân này đồng ý với việc cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không thu tiền sử dụng đất với diện tích 120 mét vuông; đối với diện tích tăng thêm mà các hộ dân cho rằng do khai hoang cũng đề nghị được cấp không thu tiền theo hạn mức đất ở theo quy định của UBND tỉnh.

Sau khi lắng nghe kiến nghị của công dân và quá trình giải quyết vụ việc của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các cơ quan tham mưu theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được hưởng quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình. Đối với những vấn đề chưa có cơ sở áp dụng pháp luật vào việc giải quyết vụ việc, yêu cầu huyện Phú Lương phối hợp với các ngành có liên quan nhanh chóng xác minh để giải quyết dứt điểm vụ việc này. Đồng chí nhấn mạnh: "Thứ nhất, đối với 120 mét vuông mà các bác được Nông trường giao có giấy tờ thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Thứ hai, đối với phần còn lại thì áp dụng pháp luật, nếu phải đóng thì phải đóng theo mức độ có lợi nhất cho người dân. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Phú Lương và các cơ quan có liên quan chậm nhất trong một tháng phải kết luận được nguồn gốc của phần dôi dư ngoài 120 mét vuông đất để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân".

Trong quá trình tiếp dân và chỉ đạo phương án giải quyết vụ việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm, chủ trương nhất quán là cơ quan nhà nước phải làm tất cả những gì đem lại lợi ích cao nhất cho người dân trên cơ sở áp dụng đúng quy định pháp luật hiện hành. Ông Nguyễn Thành Chung, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương cho biết: "Qua buổi làm việc hôm nay, chúng tôi rất phấn khởi. Thứ nhất được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, ngành quan tâm, tạo điều kiện, đề ra những phương án tối ưu nhất để nhanh chóng giải quyết vụ việc cho chúng tôi".

dong chi bi thu tinh uy tiep cong dan
Người dân thể hiện sự phấn khởi trước những phương án giải quyết vụ việc của lãnh đạo tỉnh.

Để công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tổ giúp việc, các cơ quan liên quan của tỉnh rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu các giải pháp, để khi kết luận các buổi tiếp công dân đều có thời hạn, thời hiệu giải quyết rõ ràng, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức cá nhân với mục tiêu công việc của công dân phải được giải quyết đạt hiệu quả cao nhất./.