Quan tâm tạo cơ hội việc làm cho người dân - đã psts 20.9
Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo các chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm theo chuẩn mới từ 1% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 32%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 3%. Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc ngành quản lý về lao động, việc làm; người có công và xã hội.

Trong 8 tháng năm 2021, Sở đã ban hành trên 4.300 văn bản triển khai các nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là nội dung về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; xây dựng phương án đón người lao động từ vùng dịch Bắc Giang trở về địa phương. Tính đến ngày 10/9/2021, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ giảm mức đóng Quỹ bảo hiểm tại nạn, bệnh nghề nghiệp cho trên 3.000 đơn vị, trên 164.000 người lao động với số tiền 9,8 tỷ đồng; hỗ trợ cho trên 4.000 người lao động và 04 doanh nghiệp với số tiền gần 12 tỷ đồng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến liên quan đến việc tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; quan tâm đào tạo nghề nông thôn đáp ứng nhu cầu thị trường lao động; quan tâm tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm tự nguyện và giảm tỷ lệ bảo hiểm thất nghiệp; cần ứng dụng chuyển đổi số trong vấn đề giảm nghèo; tham mưu sắp xếp lại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra trong lĩnh vực vệ sinh an toàn lao động...

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả mà ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã đạt được trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở cần quan tâm triển khai hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và Công an các địa phương để kiểm soát tốt vấn đề liên quan đến tội phạm ma túy và xâm hại trẻ em, đặc biệt phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh xử lý nghiêm, công khai, mang tính răn đe đối với các vụ việc liên quan đến vấn đề xâm hại trẻ em; quan tâm tạo cơ hội việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu đặc thù riêng của tỉnh để bồi dưỡng cho các bộ phận phải làm vượt quá 200 giờ mỗi năm.