Đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng
Lãnh đạo Sở Xây dựng đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền

Tại buổi đối thoại, trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đã có 15 lượt ý kiến trực tiếp và bằng văn bản về 9 nhóm vấn đề tập trung vào một số nội dung, như: Cần xác định đơn giá xây dựng công trình sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước đảm bảo sát với diễn biến giá thị trường; đề nghị điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do ảnh hưởng từ sự biến động của giá xăng dầu và giá thành các nguyên, vật liệu đầu vào; hướng dẫn quy trình thực hiện đối với các dự án có khối lượng đất san lấp dư thừa cần vận chuyển ra khỏi phạm vi thực hiện dự án; đẩy nhanh cấp quyền khai thác cho các mỏ đã có quy hoạch.

Lãnh đạo Sở Xây dựng đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền, các ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp và chuyển tải đến các cơ quan chức năng liên quan./.