Đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp lĩnh vực thông tin và truyền thông
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nhận được hơn 40 câu hỏi của các đại biểu tập trung ở các lĩnh vực thanh tra, viễn thông, bưu chính, công nghệ thông tin và báo chí. Trong đó có nhiều câu hỏi thiết thực, gắn với thực tiễn như: Hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ về lĩnh vực công nghệ thông tin; Phương án, giải pháp quản lý để hạn chế tình trạng giả mạo thương hiệu chè Tân Cương trên không gian mạng; cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng, mạng lưới; phương án đảm bảo dịch vụ viễn thông ổn định đến tất cả các xóm và hỗ trợ người nghèo, cận nghèo sử dụng nguồn viễn thông công ích…

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã giải đáp các ý kiến của đại biểu, đồng thời tiếp thu, tổng hợp và sẽ có tham vấn cụ thể đối với chính sách mà các doanh nghiệp mong muốn cơ quan chức năng ban hành để chuyển đổi số đến gần hơn với các doanh nghiệp trong thời gian tới./.