Đối thoại giải quyết kiến nghị của các giáo viên hợp đồng giao khoán
Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các giáo viên đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng như: đề nghị được ưu tiên trong tuyển dụng viên chức theo kế hoạch số 36 ngày 16/2/2023 của UBND huyện Định Hóa; đề nghị được xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã hợp đồng trước năm 2015; xem xét chuẩn trình độ trong tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, nâng chế độ đãi ngộ đối với giáo viên hợp đồng giao khoán…

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, ban, UBND huyện Định Hóa đã có những thông tin trao đổi làm rõ những vấn đề được đưa ra. Theo đó, việc triển khai các chế độ chính sách trong công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục theo kế hoạch trên địa bàn huyện đã được triển khai đảm bảo theo quy định của Nhà nước. Việc áp dụng xét tuyển đặc cách đối với giáo viên hợp đồng giao khoán lâu năm là không có trong quy định.

Lãnh đạo UBND huyện Định Hóa cũng bày tỏ chia sẻ những khó khăn đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên hợp đồng giao khoán đưa ra đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, cống hiến của đội ngũ này cho sự nghiệp giáo dục của địa phương./.