Xin chờ trong giây lát...

Đổi thay ở những miền quê

24/09/2020 07:00
Những năm qua xác định xây dựng nông thôn mới phải là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã bước vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân đã góp phần tạo dựng nên những miền quê đáng sống, đổi mới, tiến bộ cả trong nếp nghĩ, cách làm.