Đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Năm học 2021-2022 là năm thứ hai ngành Giáo dục và đào tạo triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của ngành. Trước tình hình đó, ngành Giáo dục đã linh hoạt ứng phó, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển trạng thái hoạt động tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình, mục tiêu, chất lượng giáo dục.

Theo kết quả xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 của USNEWS, Việt Nam xếp thứ 59, tăng 5 bậc so với năm 2020. Chất lượng giáo dục có những cải thiện rõ rệt. Đối với Thái Nguyên, năm học 2021-2022 mạng lưới trường lớp các cấp học được củng cố, phát triển đều khắp trên địa bàn tỉnh, toàn bộ các cơ sở giáo dục của tỉnh đã hoàn thành nội dung chương trình năm học theo đúng Khung kế hoạch thời gian năm học và bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị toàn ngành Giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới toàn diện chất lượng giáo dục. trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng của các học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa; thực hiện đổi mới quản lý nhà nước thật sự quyết liệt trong công tác giáo dục - đào tạo.