Đổi mới phương thức dự báo, nắm bắt, định hướng dư luận
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã khái quát một số kết quả chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Về công tác tuyên giáo, thời gian qua việc triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt; Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đi vào nền nếp, đạt được những kết quả quan trọng, gắn với quy định nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nội dung, hình thức có nhiều đổi mới.

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực lớn, quyết tâm cao và hành động quyết liệt cũng như cách làm sáng tạo, đột phá của Đảng bộ tỉnh để cụ hoá mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Kết quả nổi bật trong thời gian qua đã góp phần tăng niềm tin, tạo động lực phấn đấu để Thái Nguyên hiện thực khát vọng của mình.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức dự báo, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới; Chú trọng xây dựng các điển hình để tạo sức lan toả; Ban Tuyên giáo các cấp tích cực tham mưu cấp uỷ xây dựng các chương trình hành động cụ thể hoá Nghị quyết.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã dâng hương và tham quan Nhà truyền thống tại Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Đổi mới phương thức dự báo, nắm bắt, định hướng dư luận

Trước đó đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Thành ủy Phổ Yên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, TP Phổ Yên cần tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận sớm đi vào cuộc sống./.