Doanh thu vận tải, kho bãi tăng trên 19%
Bến xe khách trung tâm số 398 Thống Nhất, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên

Trong đó, doanh thu vận tải hàng hóa đạt gần 434 tỷ đồng, tăng 17,2%; doanh thu vận tải hành khách đạt trên 110 tỷ đồng, tăng 37%; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt trên 53 tỷ đồng, tăng 4,5%. Tính chung 5 tháng đầu năm, doanh thu vận tải, kho bãi trên địa bàn tỉnh đạt trên 2,9 nghìn tỷ đồng, tăng trên 31%; khối lượng vận chuyển hành khách đạt 12,7 triệu lượt hành khách, tăng gần 48% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển hành khách đạt trên 586 triệu lượt hành khách.km, tăng trên 49%./.