Gần 2.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Đồng chí Bùi Văn Lương - Bí thư Thành uỷ thành phố Phổ Yên chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Thành uỷ Phổ Yên với Ban Chấp hành Đảng bộ phường Ba Hàng.

Qua 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ba Hàng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế giữ được sự ổn định và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi; văn hoá xã hội được quan tâm, an ninh chính trị tiếp tục ổn định; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ba Hàng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành uỷ thành phố Phổ Yên đã đề nghị trong thời gian tới, các ban ngành, đoàn thể của thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp với phường để khắc phục những tồn tại, khó khăn thực hiện xuất sắc nghị quyết đã đề ra, chú trọng hơn đến công tác chuyển đổi số, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội./.