doan cong tac thanh tra chinh phu lam viec tai thai nguyen
Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc tại Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 1 công trình thủy điện Hồ Núi Cốc, khởi công năm 2008, đi vào vận hành năm 2009, với tổng vốn đầu tư 32,5 tỷ đồng, tổng công suất phát điện là 1,89MW. Đây là công trình tưới kết hợp phát điện, không phải thực hiện di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng, quy mô còn nhỏ, doanh thu, chi phí vận hành hàng năm không lớn. Qua đánh giá, công trình đang vận hành đảm bảo an toàn, đóng góp ngân sách địa phương trong 10 năm qua là trên 13 tỷ đồng, đảm bảo việc làm thường xuyên cho 13 lao động.

Đoàn Thanh tra Chính phủ đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên trong công tác triển khai dự án, công trình thủy điện trên địa bàn.

Sau buổi làm việc với UBND tỉnh, đoàn sẽ làm việc trực tiếp tại một số sở, ngành, đơn vị liên quan về tình hình triển khai dự án thủy điện trên địa bàn. Kết quả cuộc kiểm tra nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước và phát hiện kịp thời vi phạm trong thực hiện các dự án thủy điện tại các địa phương./.