Đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo và phát triển TP Thái Nguyên
Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào 2 báo cáo gồm: Báo cáo dự thảo lần 4 kết quả thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao công tác soạn thảo, xây dựng các dự thảo các báo cáo. Đồng thời nhấn mạnh: 2 báo cáo trên có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến sự phát triển toàn diện của thành phố Thái Nguyên qua từng giai đoạn.

Vì vậy, tổ soạn thảo cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉnh sửa cho phù hợp và khẩn trương hoàn thiện để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua.