Định Hóa: phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,2% năm trở lên
Năm 2022, Định Hóa sẽ có 800 ngôi nhà tạm, nhà dột nát của người nghèo được xây dựng

Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà do Tập đoàn Vingroup tài trợ cho chương trình xây dựng Nông thôn mới Định Hóa, trong năm nay, sẽ có 800 ngôi nhà tạm, nhà dột nát của người nghèo trên địa bàn huyện Định Hóa được xây dựng. Từ đây, góp phần tạo cơ sở quan trọng để địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Anh Lâm Văn Trí, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa chia sẻ: "Gia đình tôi là hộ nghèo, được chương trình hỗ trợ cùng với nguồn tiết kiệm nên gia đình cố gắng xây một ngôi nhà...".

Trong kế hoạch của huyện, năm nay, Định Hóa dành nguồn kinh phí trên 2,7 tỷ đồng, hỗ trợ gần 5.000 tấn xi măng hỗ trợ xóa hơn 460 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo; các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

Ông Ma Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Thông, huyện Định Hóa cho biết: "Nhân dân trong xã chủ yếu làm nông lâm nghiệp. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về các chính sách đặc thù, địa phương đã triển khai đầy đủ, đặc biệt đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn".

Định Hóa: phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,2% năm trở lên
Huyện Định Hóa hiện có trên 1.350 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,1%; hộ cận nghèo còn 7,32%
Định Hóa: phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,2% năm trở lên

Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, huyện Định Hóa hiện có trên 1.350 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,1%; hộ cận nghèo còn 7,32%. Định Hóa đã và đang triển khai kịp thời, hiệu quả các dự án, chính sách giảm nghèo, huy động toàn bộ nguồn lực của xã hội, vận động sự đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phục vụ cho công tác giảm nghèo.

Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa cho biết: "Các giải pháp huyện đưa ra hiện nay, thứ nhất phải sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Trung ương như các mô hình liên kết, mô hình chăn nuôi, trồng cây... Huyện đang giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư Nhà máy may, dự kiến quý II/2023 đi vào hoạt động, sẽ thu hút khoảng 4.000 lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo".

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, Định Hóa đang quyết tâm hoàn thành tiêu chí giảm nghèo đa chiều, đảm bảo tiến độ hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Nông thôn mới vào năm 2023.