Định Hóa lấy ý kiến đóng góp vào logo, nhãn mác sản phẩm Ocop
Định Hóa lấy ý kiến đóng góp vào logo, nhãn mác sản phẩm Ocop

Định Hóa hiện có 3 sản phẩm đạt OCOP. Năm 2022, huyện có 10 sản phẩm đăng ký tham gia sản phẩm OCOP. Sau khi đơn vị tư vấn trình chiếu các bản thiết kế, các cơ quan, địa phương và các hộ sản xuất kinh doanh, HTX đã tham góp ý kiến nhằm hoàn thiện thiết kế Logo, bao bì, nhãn mác cho các sản phẩm đảm bảo các tiêu chí về nhận diện sản phẩm, thẩm mỹ, hình ảnh chân thực, phù hợp, bố cục hài hòa tạo tượng ấn tượng cho khách hàng khi lựa chọn sản phẩm.