Tuyến kênh mương Nà Mạ - Nà Tràng vừa mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, được Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Định Hóa làm chủ đầu tư đã bàn giao cho xã Tân Dương vận hành và quản lý. Kênh có chiều dài 1,4 km, với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng, nguồn ngân sách theo Nghị định 35 của Chính phủ và thủy lợi phí được thanh quyết toán cho nhà thầu. Trong năm 2020, phòng Nông nghiệp đang thanh quyết toán 4 công trình năm 2019 và 2 công trình chuyển tiếp. Bên cạnh đó, phòng đã giao tuyến và khởi công 5 công trình mới gồm kênh mương, đập, kè chống xói lở nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Ông Ma Đình Dũng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Định Hóa trao đổi với phóng viên về những giải pháp cụ thể trong thời gian tới: “Chúng tôi sẽ đôn đốc các công trình đã được giao, bám sát các nhà thầu, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và khối lượng hoàn thành, đối với các nhà thầu chậm tiến độ, chúng tôi đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch đề ra”.

dinh hoa day nhanh tien do giai ngan nguon von xay dung co ban
Kênh mương Nà Mạ - Nà Tràng vừa mới hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Hai công trình lớn từ năm 2019 được chuyển tiếp, đó là hồ Đèo Phượng, xã Linh Thông với số vốn trên 50 tỷ đồng và công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện với số vốn trên 92 triệu đã hoàn thành xây dựng các hạng mục. Huyện Định hóa đã bố trí đủ nguồn vốn và đang thực hiện tiếp tục việc quyết toán dự án và giải ngân, quyết tâm không để nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các công trình trọng điểm. Bà Lê Thị Hằng, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Định Hóa cho biết: “Có sự phối kết hợp giữa Ban quản lý dự án và đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị nhà thầu thi công, để có kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục, căn cứ vào đó để kiểm tra đẩy nhanh tiến độ của từng hạng mục theo đúng như kế hoạch đã đề ra”.

dinh hoa day nhanh tien do giai ngan nguon von xay dung co ban
Hồ Đèo Phượng, xã Linh Thông cũng đang được quan tâm đẩy nhanh tiến độ.

Năm 2020, huyện Định Hóa được giao tổng kế hoạch vốn trên 171 tỷ đồng. Trong 7 tháng đầu năm, huyện đã giải ngân được gần 43 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch. Nguyên nhân đạt thấp, do phải điều chỉnh nguồn vốn cho các công trình lớn và phân bổ cho một số công trình, dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia theo Luật đầu tư công năm 2019 có hiệu lực, nên đến tháng 3 huyện Định Hóa mới phân bổ chi tiết nguồn vốn để thực hiện.

Trước tình hình giải ngân đạt thấp, UBND huyện Định Hóa đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác xây dựng cơ bản, đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án, công trình; đôn đốc các nhà thầu tập trung các nguồn lực, phương tiện để thực hiện các công trình chuyển tiếp, công trình khởi công mới; đối với chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án, tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao năm 2020; đối với các dự án cải tạo sửa chữa thuộc nguồn ngân sách huyện hỗ trợ phải đảm bảo quyết toán trong năm kế hoạch được giao. Ông Hoàng Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa yêu cầu: “Các xã, thị trấn, các đơn vị đại diện cho chủ đầu tư phải cam kết với Chủ tịch UBND huyện, đến 30/9, khối lượng công việc phải đạt trên 60% trở lên, đến nay đại diện cho chủ đầu tư đang tiến hành rà soát và triển khai”.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, huyện Định Hóa đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành, địa phương, chủ đầu tư phải đề ra các giải pháp quyết liệt trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, phấn đấu đảm bảo công tác giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công năm 2020 theo đúng kế hoạch./.