Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hà Văn Dương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/10/2022.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Văn Dương và tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư là một trong những cơ quan quan trọng của tỉnh, do đó đồng chí Tân Giám đốc Sở cần tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới. Trước mắt là nghiên cứu, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức cơ quan; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất cùng nhau hoàn thành tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh. Nhất là việc tập trung cao trong công tác quy hoạch, thu hút đầu tư; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.