Điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, kiểm soát y tế người ra vào tỉnh
Toàn cảnh hội nghị

Sau khi UBND tỉnh ra quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, nhiều quy định trong quản lý phương tiện và người ra vào tỉnh đã được nới lỏng, số lượng chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh được cắt giảm dần nhằm đảm bảo thuận lợi trong di chuyển, thông thương đối với người dân. Tuy nhiên, do số lượng người ra vào tỉnh hai ngày gần đây tăng nhiều hơn, một số chốt kiểm soát tổ chức phân luồng xe nội và ngoại tỉnh chưa hợp lý, chưa có sự thống nhất trong áp dụng một số quy định về kiểm soát y tế, lực lượng trực chốt còn lúng túng trong hướng dẫn người dân và các lái xe sử dụng phần mềm điện tử quản lý thông tin người ra vào tỉnh, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại một số chốt kiểm soát.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và địa phương đã đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp về rà soát, gỡ bỏ các chốt kiểm soát cho phù hợp với tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương, phương án tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, thống nhất sử dụng phần mềm quét mã quản lý thông tin người ra vào tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường hướng dẫn lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt cài đặt, sử dụng thành thạo các phần mềm phổ biến, quét mã QR code, tra cứu thông tin, kiểm soát người ra vào địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý phân luồng giao thông hợp lý tại các chốt kiểm soát, kiện toàn Tổ COVID-19 cộng đồng nhằm nắm bắt thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời người và phương tiện tránh chốt. Đối với người từ vùng xanh về địa phương, đồng chí chấp thuận với phương án test nhanh nhằm đảm bảo linh hoạt trong quản lý người và phương tiện ra vào địa phương.