Điều chỉnh các biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19
Kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện đi vào tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, đối với người nhập cảnh có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và đã tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19, sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo. Quy định này không áp dụng cho các trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh.

Đối với các trường hợp nhập cảnh khác thực hiện cách ly y tế 14 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày. Đối với các trường hợp đến và trở về từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội hoặc từ các khu vực có dịch theo thông báo của Bộ Y tế đã tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19, thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày, đồng thời thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

Đối với các trường hợp người dân trở về từ các vùng không có dịch Covid-19 yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Riêng đối với các trường hợp đi từ tỉnh Bắc Giang vào tỉnh Thái Nguyên từ ngày 17/8/2021 và từ tỉnh Bắc Ninh vào tỉnh Thái Nguyên từ ngày 12/8/2021, phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định; riêng đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định./.