Điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19Điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Cụ thể: đối với các doanh nghiệp có nhu cầu đón người lao động từ tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh vào tỉnh Thái Nguyên: phải báo cáo nhu cầu và phương án đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 khi đón người lao động từ tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh vào tỉnh Thái Nguyên làm việc, gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên xem xét, phê duyệt; phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time-PCR trong vòng 72 giờ; thực hiện cách ly tập trung 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 03 và ngày thứ 06 trong thời gian cách ly tập trung trước khi trở lại làm việc tại doanh nghiệp; chịu trách nhiệm chi trả chi phí cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, đưa đón người lao động theo quy định. Bố trí cho chuyên gia, công nhân ở lại trong tỉnh để làm việc, hạn chế tối đa việc di chuyển đến các địa phương khác.

Đối với trường hợp người dân từ tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh vào tỉnh Thái Nguyên: trong trường hợp không lưu trú lại tỉnh Thái Nguyên phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time-PCR trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Thái Nguyên; thực hiện khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19. Trường hợp lưu trú, cư trú tại tỉnh Thái Nguyên: ngoài các yêu cầu nêu trên, phải khai báo với chính quyền địa phương nơi lưu trú, cư trú; thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 03 và ngày thứ 06 trong thời gian cách ly tại nhà./.