Diễn tập khu vực phòng thủ TP Phổ Yên thành công tốt đẹp
Bế mạc diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022

Qua hơn 2 ngày, cuộc diễn tập KVPT TP Phổ Yên năm 2022 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng tham gia diễn tập đã quán triệt và chấp hành nghiêm kế hoạch, nội dung diễn tập đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang thiết bị, lực lượng tham gia diễn tập có tinh thần, trách nhiệm cao, linh hoạt trong thực hành xử lý tình huống, đảm bảo chặt chẽ, nhịp nhàng.

Phát biểu bế mạc diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022 đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm và những kết quả mà các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang thành phố Phổ Yên đã đạt được trong cuộc diễn tập. Sau cuộc diễn tập, đồng chí đề nghị: Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn của địa phương để xây dựng TP Phổ Yên thành khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Diễn tập khu vực phòng thủ TP Phổ Yên thành công tốt đẹp
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022
Diễn tập khu vực phòng thủ TP Phổ Yên thành công tốt đẹp

Nhân dịp này Ban chỉ đạo KVPT TP Phổ Yên đã khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022./.