Điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng

Sau 20 năm phục vụ quân đội, năm 1990, ông Trần Bình Dưỡng, xóm 6, xã Phúc Thuận giải ngũ khi mới 40 tuổi. Về với đời thường, ông bắt tay vào lao động sản xuất. Đến nay, gia đình ông sở hữu trên 1 ha cây ăn quả các loại hàng năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông cũng tích cực vận động người thân trong gia đình và luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các phong trào của địa phương. Là người sống mẫu mực, đi đầu trong các phong trào nên được bà con tin tưởng, quý mến.

Điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Đường hoa là kết quả của phong trào xây đựng dời sống văn hóa ở khu dân cư

Ông Trần Bình Dưỡng, xóm 6, xã Phúc Thuận, T.X Phổ Yên chia sẻ: “Đời sống ổn định thì mình cũng tham gia đóng góp vào việc làng xóm nhiều hơn, như tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, hoạt động văn hóa. Đời sống vật chất và tinh thần ngày càng phát triển”.

Gia đình ông Dương Văn Hiển, xóm Diễn, xã Tân Đức là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện Phú Bình. Theo ông, chỉ có xây dựng gia đình văn hóa thì gia đình mới no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và góp phần xây dựng quê hương, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Gia đình ông Hiển nhiều năm liền là gia đình văn hóa tiêu biểu được các cấp khen thưởng

Ông Dương Văn Hiển, xóm Diễn, xã Tân Đức, huyện Phú Bình chia sẻ: “Vận động con cái và các thành viên trong gia đình chấp hành theo các nội dung của cuộc vận động, đồng thời tuyên truyền bà con làng xóm thực hiện, duy trì khối đại đoàn kết để xây dựng đời sống văn hóa”.

Có thể khẳng định, sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào đã góp phần định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên thông tin: “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai các văn bản của trung ương về thực hiện phong trào đối với các địa phương trong toàn tỉnh để từng tổ chức đơn vị, địa phương căn cứ vào đó thực hiện tốt chương trình xây dựng phát triển kinh tế, xã hội và xây đựng đời sống văn hóa tích cực”.

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã và đang thấm sâu vào mỗi địa bàn dân cư, mỗi người dân, làm lan tỏa những giá trị văn hóa tích cực trong xã hội. góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thái Nguyên.