Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã có thay đổi căn bản, chuyển từ chương trình giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Chính vì vậy, với sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 - bộ Cánh Diều, các bài học đều gắn với tình huống thực tế, chuyển từ dạy học sinh làm sang học sinh tự làm, để tìm ra được năng lực của bản thân.

Điểm mới trong sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6
Sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 - bộ Cánh Diều, các bài học đều gắn với tình huống thực tế, chuyển từ dạy học sinh làm sang học sinh tự làm, để tìm ra được năng lực của bản thân

Cô giáo Đào Thị Thắm – Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, TP.Thái Nguyên cho biết: "Sách giáo khoa được thiết kế bắt mắt, nhiều hình ảnh rất sinh động mình cảm thấy rất phù hợp với học sinh tiểu học. Chương trình tinh giản hơn so với chương trình cũ, có thêm trải nghiệm cuối mỗi giờ học, để học sinh nắm được mình học gì ngày hôm nay và áp dụng vào thực tế ra sao."

Tiếp nối thành công của sách giáo khoa lớp 1, sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 đổi mới về nội dung và cấu trúc bài học. Từ đó cho phép thầy cô đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời thực hiện được mục tiêu dạy học phát triển năng lực cho học sinh. Với sách giáo khoa lớp 6, điểm nhấn nổi bật của sách là kiến thức thuộc các môn khoa học tư nhiên và khoa học xã hội được tích hợp trong chương trình theo một mô hình có ý nghĩa, nhằm phát triển năng lực chung của các lĩnh vực.

Điểm mới trong sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6
Nội dung kiến thức trong sách giáo khoa mới được lựa chọn theo hướng tinh giản, hấp dẫn hơn, phù hợp với tâm lý lứa tuổi và trải nghiệm của học sinh

Cô giáo Lê Thị Minh Giang – Trường THCS Nguyễn Du, TP .Sông Công chia sẻ: " Hiện nay đưa vào chương trình là có những môn rất mới như là lịch sử và địa lý, môn khoa học tự nhiên, giáo dục địa phương đặc biệt là môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Với bộ phối hợp như vậy chúng tôi có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các giáo viên bộ môn để hoàn thành tốt công tác giảng dạy"

Nội dung kiến thức trong sách giáo khoa mới được lựa chọn theo hướng tinh giản, hấp dẫn hơn, phù hợp với tâm lý lứa tuổi và trải nghiệm của học sinh; tăng cường kết nối giữa các lớp, cấp học trong một môn học và hoạt động giáo dục. Để phát huy tối đa ưu điểm của sách mới, các nhà trường đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên về cách thức tổ chức hoạt động trong một giờ học; nghiên cứu sách giáo khoa của môn học sẽ đảm nhận; tăng cường trao đổi trong tổ chuyên môn để hiểu rõ hơn về những yêu cầu mới; để các thày cô chủ động trong soạn giáo án, thiết kế bài giảng và triển khai dạy học thuận lợi trong năm học mới.