Định hướng tập trung tuyên truyền các nội dung quan trọng trong công tác đối ngoại
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện của Ủy ban Biên giới quốc gia, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội báo cáo các chuyên đề: Thành quả cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia; Tình hình quan hệ ngoại giao của Việt Nam-Campuchia thời gian gần đây; Công tác đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Về định hướng thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tiếp tục chú trọng vào các nội dung trong công tác thông tin đối ngoại, hoạt động quan trọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, những thành quả của công tác đối ngoại nhằm làm nổi bật vai trò, uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế cũng như hoạt động giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19.