Đi lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng!
Khu vực trong sân phủ Tây Hồ luôn chật kín người.
Đi lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng!
Không gian trong chính điện thờ Tam phủ công đồng đông đúc người dân đến dâng lễ.
Đi lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng!
Người dân dâng hương chiêm bái.
Đi lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng!
Rằm tháng Giêng là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới Âm lịch, tục xưa còn gọi là Tết Nguyên tiêu.
Đi lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng!
Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm tâm linh hút du khách thập phương vào dịp đầu năm mới.
Đi lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng!
Mâm lễ được bày biện đẹp mắt.
Đi lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng!
Các bạn trẻ rất khéo léo khi bày mâm lễ.
Đi lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng!
Mân lễ được bày bán đẹp mắt.
Đi lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng!
Đi lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng!
Đi lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng!
Các bạn trẻ viết sớ để vào lễ Phủ.