9h ngày 10/5/1965, tại căn nhà sàn trong Phủ Chủ tịch, Bác Hồ bắt đầu viết những dòng đầu tiên của bản Di chúc để lại cho muôn đời sau.

Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh - Ngọn đuốc soi đường
Đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa III) công bố bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 9/9/1969, trong lễ truy điệu chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa III) đã xúc động công bố bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh - Ngọn đuốc soi đường
Ảnh tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nửa thế kỷ đã đi qua, thời gian không ngừng trôi với biết bao sự biến đổi và phát triển của đất nước, dân tộc và quốc tế, song những chỉ dẫn của Người trong Di chúc vẫn mãi còn in đậm trong trái tim, khối óc của mọi người dân Việt Nam, nhất là cán bộ, đảng viên trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Thực hiện lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị đề ra. Kinh tế phát triển nhanh, mạnh, bền vững; đời sống của nhân dân ngày một cải thiện, nâng cao. Thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chinh trị về việc thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã đạt được những kết quả tích cực góp phần hoàn thành các mục tiêu, Nghị quyết Đảng bộ các cấp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đặc biệt học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị Trung ương 4, khoá XI, XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ đảng viên.

Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh - Ngọn đuốc soi đường
Tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Ông Mai Phúc Toàn, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Bác Hồ đã nói là phải hiểu rõ mỗi cán bộ đảng viên của nhà nước cán bộ của Nhà nước là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, và như vậy để dân tin dân làm theo, thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng thì chúng ta phải gương mẫu, phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư".

Thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh và lời dạy của Người khi về thăm Thái Nguyên Sau 36 năm thực hiện đường lối đổi mới và hơn 25 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ Chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thái Nguyên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và giành nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đánh giá sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tăng trưởng kinh tế năm 2021 là 6,51 % cao gấp 2,5 lần so với bình quân chung của cả nước; 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng kinh tế và 7,08 % cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây; giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu tiếp tục duy trì thứ hạng 4 trên 63 tỉnh thành phố; thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay và thuộc nhóm 20 tỉnh thành phố có số thu cao nhất cả nước; GDP bình quân đầu người ước khoảng gần 4.122 USD/người/năm, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh - Ngọn đuốc soi đường

Có thể nói những kết quả nổi bật mà Thái Nguyên đạt được qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã khẳng định sự đúng đắn, sáng suốt trong lãnh đạo của Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự đồng lòng quyết tâm của cấp ủy chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân nhiệm vụ thời gian tới còn nhiều khó khăn, song thành tựu đạt được đã và đang tạo nền tảng vị thế để Thái Nguyên tiếp tục phát triển mạnh mẽ vững chắc.

Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh - Ngọn đuốc soi đường

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên khẳng định: "Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều thời gian về thăm, động viên đồng bào các dân tộc của tỉnh Thái Nguyên. Người đã 7 lần về thăm tỉnh Thái Nguyên, và vào ngày 1/1/1964 khi Người về thăm Thái Nguyên đã bày tỏ mong muốn tỉnh Thái Nguyên sẽ trở thành là một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất Miền Bắc ở nước ta. Thực hiện mong muốn của Người, chúng tôi đang nỗ lực tập trung, đặc biệt nêu cao và truyền khát vọng tới từng người dân Thái Nguyên để hiện thực hóa được mong muốn của Bác đối với Thái Nguyên. Trước mắt là thực hiện thành công thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của vùng trung du Miền núi phía Bắc, và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030".

Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh - Ngọn đuốc soi đường

Những thành tựu trên tất cả các mặt mà tỉnh Thái Nguyên đạt được trong 53 năm qua là hết sức toàn diện và có ý nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của sự phấn đấu, vươn lên bằng tinh thần của người cộng sản, người cách mạng, phụng sự tổ quốc và dân nhân. Đó chính là những bông hoa tươi thắm nhất của những người con “ thủ đô gió ngàn” thành kính báo công lên Bác những thành tích đạt được trong 53 năm thực hiện Di chúc của Người.