Đêm hội Trăng rằm cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển
Đêm hội Trăng rằm cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển.

Các hoạt động này đã giúp các em và gia đình cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương của cộng đồng để các em tự tin vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức đối với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ chậm phát triển, tự kỷ, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện.