Để Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án từng bước đi vào cuộc sống
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã tạo lên sự đồng thuận trong nhân dân và các tổ chức thực thi pháp luật.

Luật Hòa giải đối thoại tại tòa án quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; quyền, nghĩa vụ của Hòa giải viên tại Tòa án, các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án; trách nhiệm của Tòa án đối với công tác hòa giải, đối thoại; trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại; công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án. Với việc ra đời Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã tạo lên sự đồng thuận trong nhân dân và các tổ chức thực thi pháp luật.

Anh Lê Duy Quý, xã Trung Hội, huyện Định Hóa cho biết: "Đến tòa án tôi được các hòa giải viên tạo điều kiện giúp đỡ tôi về việc ly hôn giữa hai vợ chồng, việc này nhanh gọn cho người dân cho chúng tôi bớt được thời gian đi lại".

Ông Nguyễn Văn Hoan, Hòa giải viên TAND huyện Định Hóa thông tin: "Sự ra đời của Luật hòa giải đối thoại tại tòa án tạo điều kiện rất tốt cho nhân dân, cũng như áp lực công việc của tòa án".

Để Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án từng bước đi vào cuộc sống
Một phiên xét xử tại TAND huyện Định Hóa.

Sau gần 3 năm thực hiện Luật Hòa giải đối thoại tại tòa án, Tòa án nhân dân huyện Định Hóa đã nhận được 823 đơn các loại trong đó đơn hôn nhân gia đình: 645 đơn; đơn dân sự: 154 đơn; dân sự 24 đơn. Số lượng chuyển sang hòa giải đối thoạt tại tòa án là 434 đơn và tòa đã ra quyết định công nhận kết quả hòa giải đối thoại thanh là 120 việc.

Ông Lê Hồng Khánh, Chánh án TAND huyện Định Hóa cho biết: "Chúng tôi xác định thời hạn giải quyết nhanh chóng thận lợi cho đương sự khi tham gia với tòa án để giảm bớt công sức cho tòa án cũng như thời gian cho đương sự. Đối với cơ sở vật chất, hiện nay chúng tôi cũng đã bố trí được một phòng hòa giải đối thoại, có bàn ghế để hòa giải viên làm việc, có tủ đựng tài liệu, máy tính để phục vụ công tác hòa giải".

Hòa giải, đối thoại thành dựa trên công tác dân vận cũng góp phần tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, triệt tiêu những mâu thuẫn có thể phát sinh khi các tranh chấp phải giải quyết bằng việc mở phiên tòa; góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của Nhà nước và nhân dân.