Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân đoàn và cấp ủy các cấp quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai nghiêm túc các chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

de cao trach nhiem tao chuyen bien tich cuc trong hoc tap va lam theo bac
Phân đội pháo BM-14, Lữ đoàn 164 (Quân đoàn 2) thực hành bắn đạn thật trong diễn tập năm 2017. Ảnh: Thanh Hải.

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong quân đoàn xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức và kế hoạch phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), quần chúng sát nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, nhà trường; đồng thời có biện pháp tích cực nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm CB, ĐV, quần chúng đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết lãnh đạo hằng năm và thường kỳ của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ quân đoàn đều xác định cụ thể nội dung học tập và làm theo Bác đối với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm; gắn với thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao. Các cơ quan, đơn vị lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng các tổ chức trong đơn vị và chất lượng CB, ĐV, quần chúng.

Từ chủ trương, biện pháp trên đã góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu; tác động sâu sắc đến ý thức, trách nhiệm và tinh thần phấn đấu, rèn luyện của CB, ĐV, chiến sĩ. Qua hơn hai năm thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, Quân đoàn 2 đã thực hiện tốt khâu đột phá “cải cách hành chính quân sự, đổi mới phương pháp tác phong công tác”. Đội ngũ CB cơ quan các cấp trong quân đoàn luôn nắm vững tình hình, nghiên cứu tham mưu đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo trúng, đúng, cụ thể, ngắn gọn. CB lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp tích cực bám sát cơ sở, bám sát hoạt động của đơn vị và bộ đội; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quản lý tư tưởng, quân số chặt chẽ. Đặc biệt, CB lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu tích cực nêu gương, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; tác phong sinh hoạt, lối sống trung thực, lành mạnh, giản dị; thương yêu cấp dưới, đồng chí, đồng đội và nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tỷ lệ CB hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 của quân đoàn tăng 1,86% so với năm 2016. Nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT được giữ vững; tăng tính hiệu quả trong chỉ đạo, hướng dẫn. Từng bước đổi mới, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; hoàn thành tốt chương trình giáo dục chính trị cơ bản; tăng cường giáo dục nhiệm vụ, giáo dục truyền thống, phổ biến giáo dục pháp luật, kỷ luật; phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện nội dung học tập và làm theo Bác cùng Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765 của QUTƯ về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Quân đoàn tiến hành có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng trong các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ diễn tập “Chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng năm 2017”. Cuộc diễn tập tiến hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thời gian ăn ở dã ngoại dài ngày, cường độ luyện tập cao, công tác bảo đảm khó khăn. Quân đoàn lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác giáo dục, quản lý tư tưởng; đi sâu vào từng tổ chức, từng con người, từng bộ phận; xây dựng mối đoàn kết, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các đơn vị và giữa CB với chiến sĩ; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Do đó, CB, chiến sĩ có tư tưởng, quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, QUTƯ, Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật có chuyển biến tích cực; vụ việc vi phạm kỷ luật giảm; chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc bộ đội được nâng lên. Quản lý tài chính chặt chẽ, hiệu quả; thực hành tiết kiệm trong sử dụng xăng dầu, điện, nước. Công tác xây dựng cơ bản bảo đảm tính quy hoạch, khoa học, tập trung, đạt chất lượng, hiệu quả tốt. Duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ vũ khí trang bị, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng tốt.

Các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn thực hiện tốt phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; tăng cường hoạt động kết nghĩa; đền ơn đáp nghĩa, từ thiện và hỗ trợ xây dựng “nhà đồng đội”, “nhà tình nghĩa"... với số tiền hàng tỷ đồng. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, khả năng cơ động và sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.