Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới Định Hóa
Nhiều xã trên địa bàn huyện Định Hóa đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Đến nay, 6 xã trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đạt từ 12-15 tiêu chí/xã; 3 xã trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đạt từ 11-13 tiêu chí/xã. Đối với 9 tiêu chí nông thôn mới đã cơ bản đạt 6 tiêu chí gồm quy hoạch thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, y tế, văn hóa, giáo dục, chất lượng môi trường sống, hệ thống chính trị, an ninh trật tự, hành chính công. Ba mục tiêu chưa đạt gồm giao thông, kinh tế và môi trường