day nhanh tien do trien khai du an khu cong nghiep song cong 2
9 tháng năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP Sông Công ước đạt gần 3.900 tỷ đồng, bằng 75,3% kế hoạch năm. Ảnh: Hương Thảo

Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các chương trình, nghị quyết đã đề ra, nên 9 tháng qua, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Sông Công đều đạt và tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như: giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng trên địa bàn ước đạt gần 3.900 tỷ đồng, bằng 75,3% kế hoạch, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị xuất khẩu đạt 91 triệu USD, bằng 76% kế hoạch năm; thu ngân sách thành phố ước đạt tren 127 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch tỉnh giao, tăng 19% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 24.300 tấn, bằng 103% kế hoạch năm...Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; trong 9 tháng, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 171 đảng viên mới, đạt 84% kế hoạch...

Từ nay đến cuối năm, Thành ủy Sông Công tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án khu công nghiệp Sông Công 2; đồng thời đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, điều chỉnh các quy hoạch cho phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố...

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nghe đơn vị tư vấn thông qua Quy hoạch chung của thành phố Sông Công đến năm 2040./.